top of page

Genomförda

renoveringar

2014-2015: 

Total stambyte både lägenheter och kommersiella lokaler

2013: 

Ommålning av taket med en metod som förlänger livslängden på taket med 5-10 år. Ommålning av taket är en metod som går ut på att man tar bort all befintlig färg, tar bort den lilla rost som finns, rostskyddsbehandlar hela taket, och sedan målar taket med en speciell svart färg. Detta görs istället för att byta ut och lägga nytt tak.

2006:

Renovering av tvättstugan och utbyte av samtliga maskiner. Målning av mangelrum, cykelförråd och källarkorridor på Sibyllegatan.

 

2005: 

Renovering av trapphus samt hisschakt, armaturen i trapphusen utbytt. Byte av ventil och termostatvred på samtliga element.

 

2004: 

Renoveringsarbetet av gården slututfördes. Renovering av tak samt fasaden mot gatan inkl. balkonger och fönster.

 

2002 -2003:

Renovering av avloppssystemet enl. Dakki-metoden och elsystemet utbytt till mätare i lägenheter. Trefas till mätare i trapphus.

bottom of page