Kontaktuppgifter till Styrelsen

Ordförande:

Carl Larsson

070 – 695 25 52

 

Ledamöter:

Markku Saarinen

073 – 507 07 77

 

Gunilla Kjellberg

070 – 956 86 86

 

Josefin Fridstrand

073 – 536 78 77

 

Philippa Bergfeldt

073 – 422 12 44

 

Mail: 

info@brfjungfrun21.se

Kontakta oss på