top of page

Felanmälan

Felanmälan sker till:

 

Åkerlunds fastighetsservice
Telefon: 08-39 06 50
E-post: felanmalan@akerlundsfastighet.se

Bostadsrättsägare – frihet och ansvar

Som bostadsrättsägare har du stor frihet att göra förändringar i hur du vill utrusta och renovera din lägnehet såsom köksinredning, badrumsindredning och tapeter.

Som bostadrättsägare har du dessutom ett större ansvar för din lägenhet, du ansvarar för underhållet av det mesta i din lägenhet. Såsom vitvaror, ytskikt, badrumsporslin, VVS-installationer, insidan av fönster. Om något av detta måste renoveras är det din uppgift som bostadsrättsägare att utföra samt bekosta detta.

Tänk på att det skall göras på ett fackmannamässigt sätt

 

Det finns några saker som föreningen ansvarar för i din lägenhet, dessa är:
  • Värmeinstallationen, det vill säga värmeelementen och rördragningar till dessa (rörstammar).

  • Elinstallation fram till elcentral (säkringsskåp)

  • Utvändig fönstermålning

  • Felanmälan som gäller ovanstående brister i din lägenhet felanmäls hos Åkerlunds och bekostas av föreningen.

Det som sker utanför din lägenhet ansvarar föreningen för, såsom:
  • Allt inre underhåll i trapphus, hissar, entré, tvättstuga, vindar och källarplan.

  • Installationer i schakt, undercentral, stammar mm. Samtliga installationer utanför lägenheten.

  • Allt yttre underhåll på fasader, entréportar, utsidan av fönster och tak.

  • Felanmälan som gäller brister utanför din lägenhet felanmäls hos föreningens förvaltare.

Hyregäster

För hyresgäster ansvarar föreningen för det inre underhållet också.

bottom of page