Andrahandsuthyrning

Från och med den 1 februari 2013 gäller nya regler för uthyrning av din bostad i andra hand.

Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande enligt bostadsrättslagen. I ansökan skall du ange  vilken tidsperiod ansökan avser, varför du vill hyra ut samt namn, konatktuppgifter och personnummer på den som ska bo i lägenheten. Fyll i Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand nedan, och lämna till någon av oss i styrelsen. Styrelsen behandlar sedan uthyrningen under nästa styrelsemöte.  Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

Läs mer under: http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2013/lagen-om-uthyrning-av-egen-agd-bostad-trader-nu-i-kraft

Förslag på hyresavtal mellan bostadsrättsägaren och andrahandshyresgästen:

Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand, denna lämnas till styrelsen: